Kệ giày đẹp thiết kế riêng cho nhà hẹp

Không phải nhà ai cũng đủ rộng để dành cho khu vực giày dép một cái tủ lớn. Nhiều người đã nghĩ ra những kệ giày hết sức hữu dụng đáp ứng khoảng không gian nhỏ hẹp.

Nếu nhà hẹp hoặc chưa có điều kiện lớn, bạn có thể cân nhắc một số giải pháp dưới đây.

file.354876 Kệ giày đẹp thiết kế riêng cho nhà hẹp

file.354877 Kệ giày đẹp thiết kế riêng cho nhà hẹp

file.354878 Kệ giày đẹp thiết kế riêng cho nhà hẹp

file.354879 Kệ giày đẹp thiết kế riêng cho nhà hẹp

file.354880 Kệ giày đẹp thiết kế riêng cho nhà hẹp

file.354881 Kệ giày đẹp thiết kế riêng cho nhà hẹp

file.354882 Kệ giày đẹp thiết kế riêng cho nhà hẹp

file.354883 Kệ giày đẹp thiết kế riêng cho nhà hẹp

file.354884 Kệ giày đẹp thiết kế riêng cho nhà hẹp

file.354885 Kệ giày đẹp thiết kế riêng cho nhà hẹp

file.354886 Kệ giày đẹp thiết kế riêng cho nhà hẹp

file.354887 Kệ giày đẹp thiết kế riêng cho nhà hẹp

 

(Theo SDIY/VnExpress)

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>